Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*

คริสตจักร ประชาสรรค์ดินแดง 15/12-13 ซ.ประชาสรรค์ พญาไท กทม
คริสตจักรประชาสรรค์ดินแดง
15/12-13 ซ.ประชาสรรค์ พญาไท กทม.10400
โทร. 0-2245-9503

ผู้รับใช้ ศจ.เกรียง เกรียงชัยพร

กิจกรรม
วันอาทิตย์
09.00-10.00น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00น. นมัสการ/เทศนา
ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster