Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*

คริสตจักรนิมิตใหม่เมืองสุราษฎร์ 298/89 ม.พวงเพชร ซ. 1 ถ.
คริสตจักรนิมิตใหม่เมืองสุราษฎร์
298/89 ม.พวงเพชร ซ. 1
ถ.ดอนนก แขวงมะขามเตี้ย
อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 07-728-1160
แฟกซ์ 07-722-2499

ผู้รับใช้ อ. น้อย รุจิระยรรยง

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา
ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster