Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*

คริสตจักรสันติสุขในพระคริสต์ 275/39-40 ราชปรารภ มักกะสัน เ
คริสตจักรสันติสุขในพระคริสต์
275/39-40 ราชปรารภ มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-640-1236

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ. บุญยืน สุวินัยวงษา

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00 น.- 12.00 น. นมัสการ / เทศนา
ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster