Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ 6 ถ.ชนุษย์พงศ์ ซ.6 ต. หนองป่าครั่ง อ.
พระคริสตธรรมเชียงใหม่
6 ถ.ชนุษย์พงศ์ ซ.6 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียง 50000
โทร 053-249425 , 053-261237
E-mail : ctsthailand@yahoo.com
ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster