Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน 1423/1 ซ. ปรีดีพนมยงค์ 41 ถ. สุ
คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน
1423/1 ซ. ปรีดีพนมยงค์ 41 ถ. สุขมวิท 71 คลองตัน กทม 10110
โทร 02-390-1237
แฟกซ์ 02-713-1878
มือถือ อ.อิทธิชัย 084-025-9299
มือถือ อ.สิทธิชัย 084-025-6510
มือถือ อ.เพียรพิศ 085-976-3543
E-mail : sk_church@yayoo.com

ผู้รับใช้ อ. สิทธิชัย บูรณพันธ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.20 น. คริสตจักรวัยรุ่น
10.30-12.00 น. คริสตจักรผู้ใหญ่
ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster