Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*

คริสตจักร สดุดี 3131 /53-54 ซ. 101/2 ถ. สุขุมวิท บางนา กทม
คริสตจักรสดุดี
3131 /53-54 ซ. 101/2 ถ. สุขุมวิท บางนา กทม 10260
โทร 02-3961193

ผู้รับใช้ ศจ. ภูมิวเนตร เมธีอัครกุล

กิจกรรม
วันอาทิตย์
- 09.00- 09.50 น. รวีศึกษา
- 10.00- 12.00 น. นมัสการเทศนา.
- 13.00- 14.30 น. กลุ่มตามวัย
วันศุกร์
-19.00-20.30 น. อธิษฐาน
ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster