Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*

คริสตจักร ใจสมาน รามคำแหง 68 307 รามคำแหง 68 หัวหมาก บางกะป
คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง 68
307 รามคำแหง 68 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Jaisamarn Full Gospel Church
307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel.+66(0)2735-2130-1
www.jaisamarn.org


ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

กิจกรรม
วันอาทิตย์
-09.00- 10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
-10.00- 12.00 น. นมัสการ/เทศนา


ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster