Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*
เวลาขณะนี้ Fri 05 Jun 2020 22:42   
จังหวัดชัยนาท
 คริสตจักร มูลนิธิ และองค์กร   ประกาศ   ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด 
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.ของพระเจ้าหันคา
83 หมู่ 11 ถ.หัวทอง ต.หันคา อ.หันคา
จ. ชัยนาท 17190

0 Fri 17 Oct 2008 10:55
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.สัมพันธ์มโนรมย์
317/10 ม.4 ต.คุ้มสำเภา
อ.มโนรมย์ จ. ชัยนาท 17110

0 Fri 17 Oct 2008 10:34
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.สรรคบุรี
33/1 ม.8ต.แพรศรีราชา อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท 17140

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. อุดร จันทร์เรือง

0 Fri 17 Oct 2008 10:51
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.แสงประทีป (วัดสิงค์)
8/2 ซ.สถิตสิงค์ อ.วัดสิงห์
จ.ชัยนาท 17129

0 Fri 17 Oct 2008 10:39
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักร สัมพันธ์ มโนรมย์
317/10 หมู่ 4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โทร 0-5649-1386

0 Thu 22 Jun 2006 10:02
ไม่มีข้อความใหม่ โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ (สังกัด มูลนิธิคริสเตียนเพื่อโรคเรื้อน)
164 หมู่ 3 ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 17110
โทร 0-5649-1005, 0-5849-1296 โทรสาร 0-5649-1084

0 Thu 22 Jun 2006 10:08
 แสดงเฉพาะหัวข้อในระยะเวลา:    ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง 
  

ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster