Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*
เวลาขณะนี้ Fri 05 Jun 2020 23:54   
จังหวัดบุรีรัมย์
 คริสตจักร มูลนิธิ และองค์กร   ประกาศ   ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด 
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์บุรีรัมย์
3 ม.17 บ้านหินลาด ถ. บุรีรัมย์-ห้วยราช อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 3100
โทร 09-6299939

0 Sat 04 Nov 2006 14:43
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจตักรเมืองบุรีรัมย์
52/18 ซ.คริสตจักร ถ. ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร 044-613389 ,044-612982

0 Sat 17 Jun 2006 17:29
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพลับพลาชัย
291 หมู่ 1 บ้านสะเดา ต.สนตา อ. พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250

0 Fri 06 Oct 2006 17:18
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระเจ้าบ้านด่าน
155 ม. 9 ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ 31000

0 Tue 01 Apr 2008 12:18
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระเจ้าทุ่งโพธิ์
117 ม. 2 ต. ชุมแสง อ. นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

0 Tue 01 Apr 2008 11:51
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระเจ้าละหานทราบ
112 ม. 2 ถ. อุทิศ ต. ละหารทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

0 Tue 01 Apr 2008 12:03
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระเจ้าเพชรบูรพา
80 ม. 16 ต. พรสำราญ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000

0 Tue 01 Apr 2008 12:16
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรนาซารีหนองกี่
21 ม. 3 ต.ทุ่งกระแตน อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ 31210

0 Tue 01 Apr 2008 18:27
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรชำนิ
77 ม. 6บ้านเก่าสาวยอด ต. ชำนิ อ. ชำนิ จ. บุรีรัมย์ 31110

0 Tue 01 Apr 2008 18:23
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรชีวิตใหม่นางรอง
82 ถ. สัมพันธมิตร ต. นางรอง อ. นางรอง จ.บุรีรัมย์ 3110

0 Tue 01 Apr 2008 14:08
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรชีวิตใหม่นางรอง
82 ถ. สัมพันธมิตร ต. นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

0 Tue 01 Apr 2008 12:32
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรชีวิตใหม่กระสัง
73 ม. 2 บ้านน้อย ต. กระสัง อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ 31160

0 Tue 01 Apr 2008 12:24
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรชีวิตใหม่ละหานทราย
77 ม. 8 บ้านหนองหว้า ต. สุขีโรงใหม่ อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ 31170

0 Tue 01 Apr 2008 12:27
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรชีวิตใหม่หนองบอน
26 ม. 1 ต.หนองบอน อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 31140

0 Tue 01 Apr 2008 12:30
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรชีวิตใหม่หนองบอน
26 ม. 1 ต. หนองบอน อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 31140

0 Tue 01 Apr 2008 14:04
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรชีวิตใหม่หนองหงษ์
2 ม.15 ต. สระแก้ว อ. หนองหงษ์ จ. บุรีรัมย์ 31240

0 Tue 01 Apr 2008 12:21
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรของพระเจ้าบุขี้เหล็ก
70 ม. 6 บ้านบุขี้เหล็ก ต. แสลงหิน อ. ลำปลสยมาศ จ. บุรีรัมย์ 31130

0 Tue 01 Apr 2008 12:13
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรของพระเจ้าบุรีรัมย์
42 ม. 18 บ้านหมื่นพิทักษ์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0 Tue 01 Apr 2008 12:08
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรของพระเจ้านางรอง
80 ถ. สัมพันธมิตร
ต.นางรอง อ.นางรอง
บุรีรัมย์ 31110

0 Wed 04 Jul 2007 17:46
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรของพระเจ้าลำปลายมาศ
762 ม. 9 ถ.เทียนอุพิม อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 31000

0 Tue 01 Apr 2008 11:58
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรไธสง
193 ม. 1 ต.มะเฟือง
อ.พุทไธสง
บุรีรัมย์ 31120

0 Wed 04 Jul 2007 17:49
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรลูเธอร์แลนด์บ้านบุ
102 ม. 11 ต. ลำดวน อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ 31160

0 Tue 01 Apr 2008 18:39
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรอิมมานุเอลปะคำ
133 ม. 8 ต.ปะคำ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220

0 Tue 01 Apr 2008 14:22
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรสันติภาพดอนมนต์
48/1 บ้านดอนมนต์ ต. ดอนมนต์ อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150

0 Tue 01 Apr 2008 18:35
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรวิกเตอร์โนนสุวรรณ
243/3 ม.1 ต. โกรกแก้ว อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ 31260

0 Tue 01 Apr 2008 18:32
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรวิกเตอร์โนนสุวรรณ
243/3 ม.1 ต. โกรกแก้ว อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ 31260

0 Tue 01 Apr 2008 18:30
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรแบ๊บติสสตึก
62/5 บ้านนิคม ต. นิคม อ. สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

0 Tue 01 Apr 2008 14:14
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรแบ๊บติส่องแสงปังกู
207 ม. 4 ต.ปักกู อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัทย์ 31140

0 Tue 01 Apr 2008 14:11
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรโนนดินแดง
245 ม.5 ต.โนนดินแดง อ. โนดินแดง จ.บุรีรัมย์

0 Tue 01 Apr 2008 14:17
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรใจสมานบ้านดอนนางงาม
126/1 ม.5 ต.หนองบัว อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220

0 Thu 01 May 2008 11:30
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรเสิงสาง
226/37 บ้านคลองนางงาม ต. หนองบัว อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร05-763-1277

0 Sat 17 Jun 2006 16:09
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรเมโธดิสบ้านใหม่ไชยพจน์
75 ม.2 บ้านยาง ต.ภู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120

0 Tue 01 Apr 2008 18:37
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักร ประโคนชัย
398 หมู่ 4 ต. ประโคนชัย อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 31140
โทร 0-4465-1321

0 Fri 17 Mar 2006 13:06
 แสดงเฉพาะหัวข้อในระยะเวลา:    ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง 
  

ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster