Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*
เวลาขณะนี้ Sat 06 Jun 2020 15:03   
จังหวัดแพร่
 คริสตจักร มูลนิธิ และองค์กร   ประกาศ   ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด 
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แพร่
60 ซ.เหมืองหิต ซ. 1 , ต.ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ 54000
โทร 05452-3358

0 Sat 08 Jul 2006 11:15
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรที่ 1 แพร่กิตติคุณ
1/1 ถ.ยันตรกิจโกศล ตงในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0 Thu 19 Jul 2007 11:06
 แสดงเฉพาะหัวข้อในระยะเวลา:    ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง 
  

ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster