Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*
เวลาขณะนี้ Sat 06 Jun 2020 13:31   
จังหวัดเชียงราย
 คริสตจักร มูลนิธิ และองค์กร   ประกาศ   ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด 
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เชียงแสน 343 ถ.สายเหนือ ม. 1 บ้านเวียงเก่า
ต. เวียง จ. เชียงแสน จ. เชียงราย 57156

0 Tue 15 Aug 2006 12:59
ไม่มีข้อความใหม่ คจ. โกละโกธา
ม. 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ต. แม่ยาว
อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

0 Tue 15 Aug 2006 13:02
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระบารมีเลขที่ 222 หมู่ที่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-702561, 053-702964

0 Wed 10 Jun 2009 09:39
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระบารมี
เลขที่ 222 หมู่ที่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-702561, 053-702964

0 Wed 10 Jun 2009 09:42
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บ้านศรีชัยภูมิ
72 ม.10 ต.เกาะช้าง
อ.แม่สาย เชียงราย 57130

0 Wed 04 Jul 2007 16:03
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เชียงแสน
343 ถ.สายเหนือ ม.2 บ้านเวียงเก่า
ต.เวียง อ.เชียงแสน
เชียงราย 57150

0 Wed 04 Jul 2007 15:45
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรที่1 เวียงเชียงราย
548 ม.3 ถ.รัตนเขต ต.รอบเวียง
อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

0 Tue 15 Aug 2006 12:50
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรไทยปางหมอปวง
327 ม. 6 บ้านปางหมอปวง
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน
เชียงราย 57150

0 Wed 04 Jul 2007 15:47
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรไทยบ้านโป่งน้ำตก
195 ม. 7 บ้านโป่งน้ำตก
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย 57000

0 Wed 04 Jul 2007 15:51
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรไทยเวียงเชียงราย
664 ถ. ศรีเกิด ม. 3
ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย 57000

0 Wed 04 Jul 2007 15:54
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรสัจจธรรม
659/2 ถ. อุดรกิจ
ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย 57000

0 Wed 04 Jul 2007 15:57
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรเชียงราย
365 ม. 3 อ. ศรีเวียง ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000
โทร 0-5374-7136 , 0-5374-7134

0 Tue 15 Aug 2006 12:53
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรเสริมสร้างชีวิตใหม่
111/12 ม. 19 ถ. สันติ ซ. 1
ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย 57000

0 Wed 04 Jul 2007 16:00
ไม่มีข้อความใหม่ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตซีนาย
278 หมู่ 8 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-737500 ,050294783

0 Fri 23 Jun 2006 18:22
 แสดงเฉพาะหัวข้อในระยะเวลา:    ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง 
  

ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster