Christian in Thailand


Christian in Thailand
สะพานสานสัมพันธ์ก้าวสู่ความ..เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์*
เวลาขณะนี้ Sat 06 Jun 2020 15:22   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 คริสตจักร มูลนิธิ และองค์กร   ประกาศ   ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด 
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.พลับพลาสุราษฎร์
97/ 6 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ. สุราษฏร์ ฯ 84000
โทร 07721-3851

0 Thu 06 Jul 2006 12:09
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์สุราษฎร์ธานี
221 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
Tel. 077-311535,077-311822

0 Fri 19 Jan 2007 10:30
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.บ้านดอน
325/1 ซ.16 ถ.ชะเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ฯ 84000
โทร 0772 - 73827

0 Thu 06 Jul 2006 12:08
ไม่มีข้อความใหม่ คจ.ข่าวประเสริฐ
182/55 ภูเก็ตการเคหะ ถ. ศรีวิชัย ซ.20 ต. มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฏร์ ฯ8400
โทร 07728-1290 ,077728-4704

0 Thu 06 Jul 2006 12:04
ไม่มีข้อความใหม่ คจ. บ้านวจนะ
99/507 ม. 1 ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ. สุราษฎร์ ฯ 84000
โทร 077231-3756

0 Thu 06 Jul 2006 12:10
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ท่าชนะ
266/1 ม. 3 ต.สมอทอง
อ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170

0 Thu 05 Jul 2007 15:02
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เกาะสมุย
0 Thu 04 Oct 2007 15:28
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เวียงสระ
271/3 ม.10
ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
สุราษฎร์ธานี 84190

0 Thu 05 Jul 2007 15:22
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรนิมิตใหม่เมืองสุราษฎร์
298/89 ม.พวงเพชร ซ. 1
ถ.ดอนนก แขวงมะขามเตี้ย
อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

0 Thu 05 Jul 2007 15:11
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรข่าวประเสริฐ
182/55 ภูเก็ตการเคหะ ซ. 2
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี 84000

0 Thu 05 Jul 2007 15:08
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรละไม เกาะสมุย
หมู่บ้านละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

0 Thu 08 Jul 2010 13:28
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรสุราษฎร์ธานี
103/549 ม. เคหะ
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0 Thu 05 Jul 2007 15:16
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักรสมุยเมอร์ซี
สมุยนาเทียนรีสอร์ท ชั้น 3 ห้องคอนแวนชั่น
ถ.เฉวง เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี 84140

0 Thu 05 Jul 2007 14:58
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักร พสบ.บ้านทำเนียบ
3 ม.5 ถ.สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า
ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี 84140

0 Thu 05 Jul 2007 15:00
ไม่มีข้อความใหม่ คริสตจักร พสบ. บ้านนาสาร
29 ซ.ร่วมใจ ต.นาสาร
อ.บ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี 84120

0 Thu 05 Jul 2007 15:05
 แสดงเฉพาะหัวข้อในระยะเวลา:    ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง 
  

ใจดีทำLinkให้ คลิก ติดต่อWebmaster